Toepassingsgebied:

Woningbouw:
  • voorzetwanden, scheidingswanden, (verlaagde) plafonds
  • Nieuwbouw en renovatie
  • Winkelinrichting

Vooreerst bouwen we een structuur op uit metalen profielen.
Daar waar nodig is, wordt de structuur verstevigd en/of geïsoleerd.
Electriciteit en andere nutsvoorzieningen
kunnen mee in het opbouwskelet voorzien worden.
Eenmaal de draagstructuur volledig staat,
worden de gipskartonplaten hiertegen geschroefd.
De voegen tussen twee platen worden bekleed met een verstevigende voegband
en worden uitgevuld met een voeggips.
Het resultaat is een vlak en egaal oppervlak.

Droge Afbouw